direnik ez da sinistu behar, ez direla ez da erran behar
irudia
direnik ez da sinistu behar
ez direla ez da erran behar
bainan, nor?
atsoa ibarreko xoko batean galdurik...
egia zein den?
norbera aske.
hots... izan nahi dugun lekuan egoitea.
Xu bi du bi du uaaaaaaaa...