Eskerrak
irudia
Eskerrak azken 9 urte eta 50 zenbakietan the balden parte hartu duzuen guztioi