3''
irudia
zapatilak: MERRELL
kontzeptu grafikoa eta estilismoa: uxue montero
argazkiak: uxue montero
estilismoan laguntzailea: pablo juanko (MG)
jantziak: MG
laguntzaileak: lander f. arroyabe, iñaki huarte, unai eta maría
testua: unai
gainbegiraketa: sonia beroiz
argazkiak ez dira modu digitalean tratatuak izan